ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - CONSULTING & COACHING


  • Διάγνωση –Ανάλυση στοιχείων επιχείρησης
  • Business plan- Οικονομικός σχεδιασμός
  • Μισθοδοσία-Στόχοι με κίνητρα παραγωγικότητας
  • Ερευνες ικανοποίησης πελατών-συνεργατών
Τομείς ενεργειών

Διαγνωστική μελέτη στατιστικών και οικονομικών στοιχείων επιχείρησης για ετήσια στοχοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων μεταπώλησης με μηνιαίους πίνακες παρακολούθησης.

Τιμολογιακή πολιτική, έλεγχος και προυπολογισμός εσόδων- εξόδων.

Business plan & Marketing plan έτους

Μελέτη κόστους μισθοδοσίας και εφαρμογή τρόπων ανταμοιβής με μισθό και ποσοστά

Εξειδικευμένες μελέτες κόστους και κερδοφορίας προϊόντων.

Μελέτη και παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων πιστότητας και ανταμοιβής -loyalty system, bonus card κ.ά.

Ερωτηματολόγιο πελατών για τη μέτρηση ολικής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και διάγνωση επιθυμιών πελατισσών.

Mystery shopping: Ελεγχος ποιότητας με τη μέθοδο του «μυστικού πελάτη» απο ειδικά εκπαιδευμένα άτομα με σκοπό τη διάγνωση ποιότητας εξυπηρέτησης και οργάνωσης.